Osiguranje od autoodgovornosti

Svoj automobil uvek birate pažljivo jer znate da ćete u njemu provesti mnogo vremena, preći mnogo kilometara i da će vas odvesti na sva mesta koja ste želeli da vidite.
Ali, prilikom vožnje, treba da budete svesni odgovornosti koju imate prema dugim učesnicima u saobraćaju. Zato je važno da donesete odluku koja će učiniti da vožnja bude bezbrižna i laka. 
UNIQA osiguranje оd autoodgovornosti je pravi izbor, jer u slučaju saobraćajne nezgode pokriva štete pričinjene trećim licima prilikom upotrebe vozila.

Osiguranje od autoodgovornosti

 

  • U slučaju da je do saobraćajne nezgode došlo vašom krivicom, osiguranje snosi troškove nastale na drugom vozilu
  • Popust za vojne, civilne i invalide rada

Zeleni karton

 

  • Obavezan dokument za ulazak u Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu
  • Nije obavezan dokument za ulazak u zemlje Evropske unije, kao ni Švajcarsku, Norvešku, Island, Andoru, Hrvatsku i Crnu Goru
  • Preporuka: pre polaska na put obavezno proverite datum važenja vaše zelene karte

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

 

  • Koristi se u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda (gde nema povrećenih i poginulih)
  • Validan umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih saobraćajnih nezgoda
  • Na osnovu ovog dokumenta osiguravajuća kuća krivca (osoba koja se u obrascu izjasnila kao krivac) isplaćuje štetu oštećeniku