Da li je potrebno sedište za kola za decu prilikom putovanja u Grčku?

Da li je potrebno sedište za kola za decu prilikom putovanja u Grčku?

 

Kupovina sedišta za kola ili bustera je najbolja investicija u bezbednost vašeg deteta.

Novi zakon o saobraćaju predviđa obavezno korišćenje dečjih auto sedišta i bustera („booster“) – podmetača za sedište, koji se i u Grčkoj i u ostalim zemljama Evropske unije primenjuju već godinama unazad.

Deca do 4 godine starosti moraju koristiti sedišta, dok deca starija od 4 godine i do visine 135cm mogu koristiti buster tj. podmetač za sedište. Sedišta moraju odgovarati ECE standardu 44/03 ili novijim.

Deca visine 1.35 m i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, naglašava: preporučuje se da sva deca mlađa od 13 godina sede pozadi na sredini. Ako je jedno dete u pitanju onda se ono stavlja na sredinu, ako su dva deteta onda se ono jače stavlja na levu, a slabije na desnu stranu. Dete ide ili na sredinu ili iza suvozača – iza vozača je namanje poželjno da se stavlja. 

Šta kaže zakon u Grčkoj?

Zakoni o dečijim sedištima u Grčkoj postali su strožiji u protekloj deceniji, a novi zakon je doneo obavezu da dete ispod 135 cm mora da sedi u sedištu ili busteru. 

Deca ispod 3 godine starosti ne smeju putovati u automobilu bez odgovarajućeg sedišta. Sedište za bebe može biti postavljeno na prednjem ili na zadnjem sedištu uz sigurnosni pojas.

Deci mlađoj od 12 godina i visine manje od 135 cm nije dozvoljeno da sede na prednjem sedištu i moraju biti u busteru. 

Međutim, postoje izuzeci ako se deca prevoze taksijem i privremenim prevozom koji dozvoljavaju deci ispod 12 godina i 135 cm da sede na prednjem sedištu. Može se reći da korisnici iznajmljenih ili taksi vozila nisu obavezani ni jednim zakonom da moraju da obezbede dečje sedište.

Izuzeće od obaveze posedovanja dečjeg sedišta postoji i kada se beba prevozi automobilom u vanrednim uslovima. U slučaju da se dečije sedište ne koristi u prevozu automobilom, upotreba sigurnosnog pojasa je striktno zabranjena. Razlog ovome je činjenica da u trenutku naglog kočenja ili sudara, pojas maloj deci prelazi ispod vrata što može dovesti do gušenja ili drugih teških povreda. 

Taksi vozila u Grčkoj nemaju zakonsku obavezu posedovanja sedišta za decu u svojim vozilima.

Detetu starijem od 13 godina i visine preko 135 cm, dozvoljeno je korišćenje sigurnosnog pojasa kao odrasloj osobi bez ikakvih dodatnih ograničenja.

Agape Tim

Оставите одговор